Anasayfa
  Anasayfa Lazer Epilasyon Raporlar
İletişim
Doktorlarımız
Poliklinikler
 
Göz Hastalıkları Hakkında
1. Katarakt teşhisi konulmuş olan her hasta ameliyat olmalı mıdır?

* Hastalıkta önemli olan kataraktın; kişinin günlük aktivitelerini etkileyip etkilememesidir. Kimi katarakt hastaların görme

kusurunun %10 olması bile günlük hayatını etkileyebilmektedir.

2. Katarakt ameliyatı olması gereken hastalar kimlerdir?

* Göz tansiyonu yüksek olan, görme ihtiyaçlarını karşılayamayan, gözde meydana gelen iltihap sonucunda katarak

meydana gelen hastaların ameliyat olması kaçınılmazdır. Ameliyat olunabilmesi için kataraktın olgunlaşmış olması şart

değildir.

3. Katarakt ameliyatı olan kişinin gözü mutlaka kapalı kalmalı mıdır?

* Ameliyat sonrasında gözün kapalı kalması doktor tarafından belirlenecek bir durumdur. Vakalara göre değişik

uygulamalar yapılmaktadır. Kimi durumda göz ameliyat sonrası 24 saat yada birkaç gün boyunca kapalı kalabileceği gibi

kimi durumlar da ise, ameliyat sonrası göz açık bırakılabilmektedir.

4. Katarakt ameliyatı sonrası hasta özellikle nelere dikkat etmelidir?

* Enfeksiyon riskine karşılık olarak göze; su kaçırılmamasına, yabancı cisim kaçırılmamasına ve elle temastan

kaçınılmasına dikkat edilmelidir. Doktorun uygun görmüş olduğu damlalar ise uygulama talimatına uyularak

kullanılmalıdır.

5. Katarakt’ ın tedavisi için ameliyattan başka uygulanacak yöntemler var mıdır?

* Tedavisi mümkün olabilecek yaralanma durumlarında uygulanacak ilaç tedavisi ile kataraktın az bir kısmı

engellenebilecektir. Ancak tam olarak uygulanacak tedavi yöntemi cerrahi operasyondur.

6. Katarakt tedavi edilmesine rağmen tekrarlayabilir mi?

* Katarakt tedavisi görmüş olan hastalarda katarakt tekrar oluşmamaktadır.

7. Katarakt ameliyatının ardından gözlük kullanımı gerekli mi?

* Hastanın gözlük kullanması ameliyat sırasında yerleştirilen mercek ile ilgilidir. Eğer yerleştirilen mercek yakını

görebilecek (miyopi) şeklide ayarlanmış ise kişi yakını gözlüksüz olarak görebilecektir. Ancak uzak içi gözlük kullanması

gerekecektir. Mercek tam tersi olarak yani uzak için ayarlanır ise, kişinin bu durumda yakını görmek için gözlük

kullanması gerekecektir.

8. Katarakt hangi yaşlarda görülmektedir?

Katarakt ilerleyen yaşlarda daha sık görülmekle birlikte her yaş grubunda oluşabilmektedir. Hastalın görülme sıklığı 50

yaş sonrasında artış gösterir.

9. “FAKO” yöntemi ile yapılan katarakt ameliyatının süresi ne kadardır?

* FAKO ameliyatı yaklaşık olarak 15 ile 20 dakika arasında sürmektedir.

10. “FAKO” ameliyatı sadece genel anestezi ile mi yapılır?

* FAKO ameliyatın; genel anestezi , lokal anestezi, damla anestezi olmak üzere üç yöntem kullanılır. Genç hastalarda

sıkılıkla genel anestezi yöntemi tercih edilir.

11. Göz tansiyonun yükselmesi glokom mudur?

* Her göz tansiyonu yüksek olan kişinin glokomu olduğu söylenemez.

Glokom göz sinirlerinde meydana gelen bir hastalıktır. Göz tansiyonu ise, göz sıvısının kan damarlarını geçerek göz içinde

birikmesidir. Ancak göz tansiyonu glokomu tetiklemektedir.

12. Glokom hastalığının sebepleri nelerdir?

* İleri yaş, sigara kullanımı, kan basıncının yüksek olması, diabet, yüksek tansiyon ,ailede glokom hastası olan kişilerin

bulunması, yüksek miyop yada hipermetrop… gibi faktörler glokomu tetiklemektedir.

13. Glokom tedavisinde hangi yöntemler kullanılır?

* Glokomun tedavisinde hastalara öncelikle ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisinde, göz içi basıncını düşürmeye

yarayan birçok damla kullanır. İlaç tedavisine rağmen hastanın göz tansiyonunda düşme gerçekleşmemiş ise, ameliyat ile

göz içi basıncının artmasına yol açan ve göz dışına çıkmakta zorlanan göz içi sıvısının çıkışının kolaylaştırılır.

14. Glokom için verilen göz damlaları hangi sıklıkta kullanılmalıdır?

* Tedavi açısından göz damlaların her gün kullanılması önerilir. Damlalar tedavinin çeşidine göre doktorun öngördüğü

şekli ile günde birkaç kez de kullanılabilir.

15. Glokom için kullanılan damlaların değiştirilmesi gerekli midir?

* Glokomun ilerleme olasılığı olmasından dolayı; göz içi basıncının kontrol altına alınabilmesi yada ortaya çıkabilecek yan

etkilerinden dolayı; ilaçlar doktor tarafından tamamen değiştirilebileceği gibi dozlarında da değişlik yapabilir.

16. Glokom ile bozulmuş olan göz sinirleri eski halini alabilir mi?

* Glokom ile bozulan sinirler tekrar düzelememektedir. Bu sebepten dolayı tedavi için erken teşhis çok önemlidir. Yapılan

tedaviler mevcut görme düzeyinin korunmasına yöneliktir.

17. Glokom iyileşebilen bir hastalık mıdır?


* Glokom tamamen iyileşebilen bir rahatsızlık değildir. Ancak birçok vaka başarı ile tedavi edildikten sonra kontrol altına

alınabilir. Glokom hastalarının tedavisi ve doktorları tarafından takibi hayat boyu devam edecektir.

18. Glokom hastası olmayan kişilerin riske karşılık hangi periyotlarda muayene olması gerekir?

* Tedavide erken teşhis önemli olduğu için özellikle risk grubunda(yüksek miyopi, diabet, ailede göz tansiyonu olanlar,

damar hastalığı olanlar, hipertansiyonu, ve damar hastalığı bulunanlar) olan kişilerin altı ayda bir detaylı göz

muayenesinden geçmesi önerilir. Risk grupları dışında 40 yaşından sonra herkesin düzenli olarak yılda en az 1 kere

detaylı göz muayenesinden geçmelidir.

19. Kataraktı ve glokomu bulunun kişinin ameliyatı mümkün müdür?

* Her iki göz rahatsızlığı da bulunan hastanın tedavisi glokomun derecesine göre değişir. Çok ilerlemiş glokomu bulunan

hastalarda öncelikle glokom operasyonu gerçekleştir. Glokom operasyonundan sonra katarakt tedavi edilecektir. Tam

tersi bulunan durumlarda ise; yani çok ilerlememiş erken evrede glokomu bulunan hastalarda kataraktın derecesine göre

kataraktın tedavisine öncelik verilir. İki hastalığı da ilerlermiş olan kişilerde çok sık olmamakla birlikte iki operasyon

birlikte düşünülür.

20. Glokomu olan hasta doktora başvurmadan önce hangi belirtiler ile hastalığını anlar?

* Glokom sinsi olarak ilerleyen bir rahatsızlık olduğu için belirti vermemektedir. Ani olarak ortaya çıkan açık glokomda

ağrı olabilmektedir.

21. Şaşılık hastalığı olan kişilerdeki belirtiler nelerdir?

* Şaşılığın en temel belirtisi gözlerin düzgün bakamamasıdır.

22. Şaşılık hangi yaşlarda teşhis edilir?

* Şaşılık sıklıkla çocuklarda 3 yaşında sonra görülür. Teşhis ise çocuk doğduğu andan itibaren teşhis edilebilmektedir.

23. Şaşılık ameliyatı geçiren kişilerde çift görme olur mu?

* Ameliyat sonrasında çift görme yaklaşık olarak 2 ile 4 hafta arasında geçici olarak görülebilir.

24. Şaşılık ameliyatı geçirmiş olan hastalar gözlük takmaya devam etmeli midir?

* Şaşılık ameliyatı, hastada bulunan diğer görme kusurlarının(miyop,hipermetrop) tedavisi için kullanılmamaktadır. Eğer

hastada miyop, hipermetrop gibi göz bozukluğu var ise gözlük kullanmaya devam etmelidir.

25. Şaşılığın sebebi nedir?

* Şaşılığın sebebi tam olarak bilinememektedir. Ancak katarakt, göz yaralanmaları gibi göze zarar veren bozukluklar şaşılı

tetikler.

26. Şaşılık ameliyatı sonrası şaşılık tamamen iyileşir mi?

* Görme fonksiyonlarında ve her iki gözün görme derecesinde herhangi bir problem olmayan hastalarda şaşılıkta

ameliyat sonrası düzelme sağlanacaktır. Ancak görme derecesinde problem olan kişilerde ameliyattan sonra şaşılık

tekrarlayabilmektedir.

27. Bilgisayar kullanımı göz yorgunluğuna neden olur mu?

* Bilgisayarı sık kullanan kişilerde odaklanma ve göz yorgunluğu sorunları oluşabilmektedir. Ancak bu problemler

bilgisayar kullanımından ziyade ışıklandırmanın yetersiz olmasından yada daha önce kişilerde bulunan göz sorunlarının

tekrarlanması sonucu ortaya çıkmaktadır.

28. Kuru gözden korunmak için alınacak kişisel önlemler nelerdir?

- Saç kurutma makinesi, klima, pervane gibi hava üflenmesinden gözler uzak tutulmalı, rüzgarlı günlerde gözlük

takılmasına özen gösterilmeli,

- Gözler şiddetli şekilde ovulmamasından kaçınılmalıdır.

29. Konjonktivit hastalığından korunmak için neler yapılmalıdır?

* Hastalıktan kaçınmak için kişisel eşyaların( mendil, havlu..) başkalarının kullanmasından kaçınılması,gözün şiddetli

ovuşturulmaması ve bu konuda çocukların eğitilmesi gerekmektedir.
GÖZ HASTALIKLARI
Opr.Dr.
Zeki KIZILTAN
 
Özel Rize Tıp Merkezi Resmi Web Sitesi

Tasarım ve Kodlama:Limon Bilişim